[1]
S. J. Richter, “Et Par gamle Mindetavler i Ølgod Kirke”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 124-137, jan. 1903.