[1]
E. Brønd, “Erindringer om Lydum Mølle og dens beboere”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 69-76, jan. 2004.