[1]
A. Høy-Nielsen, “Hjertinghjemmet”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 29–34, jan. 2004.