[1]
U. Dall, “"Tro og agtsom" - 38 år som landpostbud”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 3-20, jan. 2004.