[1]
A. Høy-Nielsen, “Svend Aage Hanssen”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 72–84, jan. 2014.