[1]
S. Manøe, “Skibsfører Anders Berthelsen Hansen fra Fanø”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 43–50, jan. 2002.