[1]
M. Lerche Nielsen, “Runestenen i Horne og spørgsmålet om stenens oprindelige placering”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 441-448, jan. 2001.