[1]
H. Nielsen, “Bennedsen - købmand og sognerådsformand”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 99-104, jan. 1999.