[1]
V. Bruhn, “Gøgeungen Esbjerg”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 19-27, jan. 1996.