[1]
A. Birger, “Den tabte barndom”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 353-367, jan. 1995.