[1]
E. Kall Bertelsen og J. Wangel, “Madammens Mandø-minder”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 103-108, jan. 1990.