[1]
H. Jessen, “Et æresskud og dets følger”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 32-36, jan. 1990.