[1]
S. Fritz, “Varde torvebrønd, fornyet 1805”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 281–286, jan. 1982.