[1]
H. K. Kristensen, “N. M. Kromann”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 140–142, jan. 1960.