[1]
H. K. Kristensen, “Runestenen i Horne en Hornelund-sten”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 339-341, jan. 1953.