[1]
P. M. Gundesen, “Bærsamling i Eventyrets Land.”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 645-648, jan. 1947.