[1]
H. Lund, “Hvorfra fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede?”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 385-402, jan. 1946.