[1]
H. K. Kristensen, “Foldudbytte 1750”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 678-679, jan. 1943.