[1]
H. Jørgensen, “Danmarks første Fattiggaard. Et Bidrag til Anst og Gjesten Sognes Historie”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 79-89, jan. 1940.