[1]
F. Schrøder, “Askov Højskole rodfæstet i Kongeaaegnens Aandsliv”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 635-665, jan. 1935.