[1]
N. C. Hansen, “Bøndernavnene i Ribe Amt i 16. Aarhundrede”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 219–229, jan. 1933.