[1]
A. F. Schmidt, “Dr Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 132-137, jan. 1932.