[1]
M. Kristensen, “I. H. F. Feilberg”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 35-39, jan. 1932.