[1]
S. N. H. Uhd, “Et Aarhundredes Fremskridt. Den økonomiske Udvikling i Ølgod og Ansager Sogne 1800—1903.”, Fra Ribe Amt, nr. 1, s. 113-138, jan. 1906.