Lund, H. (1946) “Hvorfra fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede?”, Fra Ribe Amt, 0(1), s. 385-402. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75700 (Set: 22januar2021).