Kristensen, H. K. 1972. “Salomon J. Frifelt”. Fra Ribe Amt 18 (1), 344-47. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76949.