Jensen, Thomas Christian, og Olga Pedersen. 2005. “En Hyrdedrengs Erindringer”. Fra Ribe Amt, nr. 1 (januar), 73-80. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76357.