Edelberg, Johanne. 1994. “Tulles Ribe”. Fra Ribe Amt, nr. 1 (januar):161-78. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76225.