Grove-Stephensen, F. S. 1978. “En Sønderho Kaper”. Fra Ribe Amt, nr. 1 (januar), 178-82. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76058.