Kristensen, H. K. 1963. “Stormfloden 1615”. Fra Ribe Amt, nr. 1 (januar), 621-23. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75942.