Kristensen, H. K. 1960. “J. M. Lauridsen”. Fra Ribe Amt, nr. 1 (januar), 143-45. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75912.