Kristensen, H. K. 1960. “N. M. Kromann”. Fra Ribe Amt, nr. 1 (januar):140-42. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75911.