Kristensen, H. K. 1953. “Runestenen I Horne En Hornelund-Sten”. Fra Ribe Amt, nr. 1 (januar), 339-41. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75816.