Lund, Hans. 1946. “Hvorfra Fik Ribe Amt Sine Præster først I Det 17. Aarhundrede?”. Fra Ribe Amt, nr. 1 (januar), 385-402. https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75700.