RASMUSSEN, E. C.; STRUWE, K. Et embedsmandshjem i Varde 1854 til 1880. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 55-68, 1 jan. 2004.