HØY-NIELSEN, A. Hjertinghjemmet. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 29-34, 1 jan. 2004.