DALL, U. "Tro og agtsom" - 38 år som landpostbud. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 3-20, 1 jan. 2004.