JENSEN, T. C.; PEDERSEN, O. En hyrdedrengs erindringer. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 73-80, 1 jan. 2005.