KALL BERTELSEN, E.; WANGEL, J. Madammens Mandø-minder. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 103-108, 1 jan. 1990.