JESSEN, H. Et æresskud og dets følger. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 32-36, 1 jan. 1990.