GROVE-STEPHENSEN, F. S. En Sønderho kaper. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 178-182, 1 jan. 1978.