FRIFELDT, S. J. Folkemindeforskeren, arkivar, magister Hans Ellekilde. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 473-479, 1 jan. 1966.