LUND, H. Hvorfra fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede?. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 385-402, 1 jan. 1946.