JØRGENSEN, H. Danmarks første Fattiggaard. Et Bidrag til Anst og Gjesten Sognes Historie. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 79-89, 1 jan. 1940.