UHD, S. N. H. Et Aarhundredes Fremskridt. Den økonomiske Udvikling i Ølgod og Ansager Sogne 1800—1903. Fra Ribe Amt, n. 1, p. 113-138, 1 jan. 1906.