Jensen, J. V. (2007). Hellige kilder- Kilder til (hellig) undren Kilder i Varde Kommune. Fra Ribe Amt, (1), 3–16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76639