Stemann, K. H. (1919). I Ribe 1814. Fra Ribe Amt, (1), 554-567. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76558