Rasmussen, E. C., & Struwe, K. (2004). Et embedsmandshjem i Varde 1854 til 1880. Fra Ribe Amt, (1), 55-68. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76451