Dall, U. (2004). "Tro og agtsom" - 38 år som landpostbud. Fra Ribe Amt, (1), 3-20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76446