Edelberg, J. (1994). Tulles Ribe. Fra Ribe Amt, (1), 161–178. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76225